Køge Kommune har fokus på bæredygtig byudvikling med en stærk miljøprofil i den fysiske planlægning. Det gælder bl.a. fællesboligerne Tinggården, lavenergi boligerne på Ravnsborgvej, og udviklingsprojektet Køge Kyst.

Bofælleskabet Kyoto i Borup ligger også i Køge Kommune.