Vi gør opmærksom på, at de krav der er beskrevet under Svanemærket, er dem der var gældende, da projektet blev gennemført. De nugældende krav kan ses her.

Der er stillet en række krav til boligprojekterne i Fremtidens Parcelhuse. Visionen er at have et område med mange forskellige energi- og miljøvenlige boliger. Det er muligt at se lokalplan 5-22 for området her.

Derfor stilles en lang række krav til de huse, der deltager i byggeudstillingen.

Nogle af kravene er formuleret i købsaftalen af grundene, og kendes som ”Køge Kriterierne”, der bl.a. betyder at husene skal leve op til en lang række miljøhensyn beskrevet i kravene til ”Svanemærket" og have grønne områder, der er formuleret som ”Biofaktor”. Andre krav, f.eks. at der ikke må bygges to ens huse, er også formuleret i købsaftalen.

Kravene betyder 

  • at husene har et lavt energi forbrug
  • at husene har godt indeklima
  • at husene er bygget af miljøvenlige materialer
  • at husene leveres med en brugsvejledning
  • at der er lette klagemuligheder
  • at udendørsarealerne har høj andel af forskellig beplantning
  • at regnvand skal nedsives, genanvendes eller ledes til anlæg for regnvand